Privacy

Privacy- en cookieverklaring Conversation workouts

 

21 februari 2021

 

Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Conversation workouts. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 8 februari 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons opnemen. De gegevens vind je onderaan deze verklaring.

 

Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.conversationworkouts.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt een uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze websites worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.conversationworkouts.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt, kan de opgeslagen informatie (die informatie staat in de cookie) worden teruggestuurd naar deze website.

Onze website plaatst cookies van Kajabi. De informatie die Kajabi krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Kajabi zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Kajabi verwerken. Kajabi heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere diensten. Kajabi is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Kajabi, zie de website van kajabi.com.

Conversation workouts wil graag inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik door onze bezoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Kajabi. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons.

 

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Conversation Workouts gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

Conversation workouts wil graag inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik door onze bezoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Kajabi. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Kajabi hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

Social media kanalen

Conversation workouts maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Pinterest, LinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Conversation workouts gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de bovengenoemde social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

Privacy algemeen

Conversation workouts verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan ons zijn verstrekt.

 

Verzamelde informatie

Wij slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie wij van jou bewaren en waarvoor wij deze informatie gebruiken.

 

E book

Op onze website kun je een e book downloaden. Daarvoor vragen wij jouw emailadres zodat wij je het e book kan toesturen. Naar aanleiding van het e book kunnen wij jou e-mails sturen over onze dienstverlening. Hier kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.

 

Workouts of ander online aanbod

Ook wanneer jij je inschrijft voor een workout of ander online aanbod hebben wij jouw e-mailadres nodig om jou de link naar de workout of ander online aanbod te sturen. Om jou deel te kunnen laten nemen hebben wij jouw emailadres en naam nodig. Op deze manier kunnen wij jou voorzien van een account. Daarnaast houden wij je op de hoogte van ons aanbod via emails.

Daarnaast kunnen er besloten groepen voor workouts of ander online aanbod worden gemaakt op social media. Hierin kun jij bijvoorbeeld je vragen stellen. Je wordt toegevoegd op het moment dat de cursus of het programma start.

 

Je account

Voor de workouts of ander online aanbod heb je een account nodig. Hierin worden de volgende gegevens opgeslagen: naam en e-mailadres. Er wordt automatisch een wachtwoord voor jou gegenereerd zodat jij veilig kunt inloggen. Dit wachtwoord kunnen je veranderen wanneer je eenmaal bent ingelogd.

Het kan voorkomen dat wij voor een aantal workouts of ander online aanbod ook een fysiek adres nodig hebben, bijvoorbeeld om een informatiepakket toe te sturen. Jouw adresgegevens gebruiken we alleen daarvoor. Bij inschrijving voor de betreffende workout of ander online aanbod wordt dat expliciet aangegeven.

Bij je account hoort ook een logboek waarin wij kunnen hoe vaak je inlogt en vanaf welk IP-adres. Wij gebruiken deze gegevens verder niet, totdat jij contact opneemt om misbruik van jouw account te melden.

 

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen stellen. Wij vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten wij van wie de vraag afkomstig is en kunnen wij de vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat wij telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Met deze gegevens kunnen wij jou ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres.

 

Betalen

Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een online betaalservice. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, internetbrowser, apparaattype en in sommige gevallen NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij overigens niet.

 

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

 

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Conversation workouts  een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, account voor de workouts of ander online aanbod en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
  • De NAW-gegevens zijn soms noodzakelijk voor het toesturen van een informatiepakket, waarover wij jou bij inschrijving expliciet informeren.
  • De gegevens (bedrijfs)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
  • Voor het toesturen van het e book vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten heb ik een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden, zal ik een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

 

Delen met anderen

Conversation workouts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Conversation workouts een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Conversation workouts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaartermijn gegevens

Conversation workouts bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 

  • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
  • In het geval van digitale diensten (downloads en online workouts of ander online aanbod) geldt een wettelijke bewaartermijn van 10 jaar.
  • Het account wat je hebt aangemaakt blijft zolang bestaan als je zelf wilt. Dit account wordt direct verwijderd wanneer jij het account verwijderd wilt hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met ons.
  • De gegevens van de aangemaakte gebruiker voor onderhoud en aanpassingen aan de website worden na beëindigen van de overeenkomst een jaar bewaard voor eventuele komende aanpassingen.
  • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, het account of de aangemaakte gebruiker, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens.

Wanneer jij gebruik wilt maken van eĢeĢn van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact met ons op.

Conversation workouts heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen.

 

Beveiliging van gegevens

Conversation workouts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Stuur ons dan een bericht. Samen komen we vast tot een oplossing. Heb je hierna toch nog een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bedrijfsgegevens

Conversation workouts BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81818416.

 

Per adres:

Kraaijvangerstraat 2

3071 MC Rotterdam

www.conversationworkouts.com

email adres: [email protected]